SVI SVETI I DUŠNI DAN U ŽUPI ROŽAT

1. 11. (petak) SVI SVETI. Mise su u Samostanu u 8 i 18 sati. Na Matici je misa u 15,30 sati.
2. 11. (subota) Spomen svih vjernika pokojnika. Toga dana pozivamo sve na misu u 11 sati u Samostanu.
Popodne su mise na grobljima u Šumetu sv. Martin u 15 sati. U Knežici i Komolcu u 16 sati.
Bolesnike ćemo pohoditi u petak po običaju.