Filijalne crkve

Crkve i kapelice u župi Rožat
J. Sopta
Popis ovih crkava i kapela zacijelo nije potpun ni cjelovit. Mi ćemo nastojati istražiti i popisati sve crkve na području naše župe.
1. Sv. Nikola u Rožatu. Renesansna, jednobrodna ? – apsidalna kapela 16/17. Nalazila se ispod magistrale u Rožatu.
2. Duh Sveti (ecclesia sancti Firmi) u Komolcu. Sagrađen u 11/12 stoljeću. Na mjestu prijašnje predromaničke sagrađena renesansna jednobrodna kapela s apsidom
3. Marija od Navještenja na izvoru Omble u Rožatu. Kapela je gotičko- renesansnoga stila, jednobrodna, kvadratne apside. Sagrađena 1480. Gradio ju je čuveni Paskoje Miličević .
4. Marija od Pohođenja u Franjevačkom samostanu u Rožatu. Građena koncem 14. stoljeća, temeljito je obnovljena od fra Silvestra Galjazovića i fra Frane Radeljevića oko 1582. Jednostavna jednobrodna crkva koja ima kvadratnu apsidu.
5. Marija od Uznesenja (Matica) na groblju Rožat . Prvi spomen 1115. U njoj se nalaze tragovi romanike, gotike i renesanse. Sadašnja crkva ima barokni izgled: jednobrodna kvadratne apside. Dugo je služila kao župna crkva. Zvonik je sagrađen 1894.
6. Sv. Kuzma i Damjan u Knežici. Spominje se već 1369. Gotičkoga je stila, jednobrodna s kvadratnom apsidom.
7. Sv. Nikola u Dračevom selu, župa Rožat. Građena je u 15/16. stoljeću u gotičkom stilu. Ima jedan brod i apsidu kvadratna oblika. Trijem je u novije vrijeme dograđen i spoje s crkvom a crkvica obnovljena.
8. Sv. Petar u Čajkovićima u župi Rožat . Građena je u 16/17. stoljeću u baroknom stilu. Ima jednu lađu.
9. Sv. Tripun u Ljetnikovcu Gundulić u župi Rožat. Prvi spomen kao “ecclesia sancti Triphonis in Joncheto” je iz 1299. Obnovljena je u 16. st. u gotičkom stilu. To je jednobrodna jednoapsidalna kapelica kvadratne apside.
10. Prev. Trojstvo u Šumetu u župi Rožat Građena je u gotičkom stilu u 15/16. st. Ima jednu lađu i kvadratnu apsidu. Temeljito je obnovljena nakon rata 1991.
11. Sv. Martin na groblju u Šumetu ujedno je i središnja točka ovoga mjesta. Osim u tzv. Lokrumskim falsifikatima, imamom njezin siguran spomen iz 1193. godine. Oko nje su se nalazila imanja lokrumskih benediktinaca.
12. Sv. Mihajlo povrh Čajkovice. Spomen nalazimo u spisima iz 1366. godine. Okružena je brojnim stećcima. Prigodom otkapanja 2004 našli smo samo jedan stećak