Bratstva

Bratstva u Župi Rožat

Bratstvo Gospe Velike u Rožatu
Broji oko 150 braće

Bratstvo sv. Nikole u Dračevom Selu
Broji svega 15 braće

Bratstvo Sv. Duha Komolac
Broji 80 članova

Bratstvo sv. Kuzme i Damjana u Knežici
Bratstvo broji 52 člana
Bratstvo Svetog Trojstva u Šumetu
Broji 40 braće.