Zajednice u župi

Bratstva
Bratovštine su odraz jednoga vremena i povijesnog trenutka. Danas su izgubile ulogu koju su nekada imale. Ipak ove bratovštine su se kao dio tradicije održale i danas su prisutne u životu naše župe.
Ministranti
Teško da je zamisliv život župe bez ministranata. Naša župa okuplja skupinu 15-ak ministranata koji redovno sudjeluju u liturgijskom životu župe.
Čitači
Imamo izvrsne čitač, koji redovito čitaju na nedjeljnim misama u 8, 11 i 18 (19 ili 20) sati.
Župni Caritas
Caritas je bitna oznaka kršćanske zajednice. Teško da bi mogla postojati kršćanska zajednica koja ne bi u svom poslanju i životu stavljala naglasak i na karitativnu dimenziju. Tako je i u našoj župi. Karitativna grupa na razne načine pokušava pomoći braći i nevolji. U tome sudjeluje cijela župa u prigodnim akcijama.

BRATSTVA MINISTRANTI

Liturgijska grupa
I ovo je jedna od novijih inicijativa u našoj župi. zadaća ove grupe je pripremanje i animiranje nedjeljnih euharistijskih slavlja.
Molitvena Grupa
Okuplja se svake nedjelje u 7,30 sati u Samostanskoj crkvici prije mise u 8 sati.