Nekrologij
18. studenoga

O. Serafin Raljević iz Šibenika, Krapanj, 1665. O. Filip iz Pirana, Silba, 1705. O. Danijel iz Raba, Kampor, 1721. Br. Andrija s Krka, Kampor, 1751. O. Dominik (Gjorke) Markolaj iz mjesta Livari, ALbanija, Tuzi – Cetinje 2011.

17. studenoga

O. Iluminat iz Dubrovnika, Dubrovnik, 1639. O. Bonaventura Holjar iz Kkorčule, Zadar, 1705. O. Filip Tulić iz Blata na Korčuli, Italija, 1735. O. Nikola Banvić iz Bristivice (Trogir), 1773.

16. studenoga

Br. Lucid Dube, Dubrovnik, 1687. O. Bonaventura iz Konavala, Dubrovnik, 1698. O. Toma iz Dola, 1773. Br. Franjo de Plebe Saccis, 1777. O. Marko iz Malog Lošinja, Nerezine, 1782. O. Ladislav Šišić iz Rijeke Dubrovačke, Dubrovnik, 1815. O. Leonard Matković iz Nerezina, Zadar, 1921.

15. studenoga

O. Justin s Krka, 1284. O. Antun Dragojević, 1499. O. Gabrijel Tamaprica s Lopuda, 1550. O. Marko iz Orebića, Lopud, 1728. Br. Bernard s Pelješca, Orebić, 1673. Br. Lovro s Lopuda, Dubrovnik, 1695. O. Franjo iz Šibenika, Silba, 1765. O. Serafin iz Dubrovnika, Dubrovnik, 1767. O. Ambroz iz Kopra, 1773. O. Anđeo iz Budve, 1805. […]

14. studenoga

O. Ivan iz Skadra, 1300. Sv. Nikola Tavelić, Jeruzalem, 1391. O. Jeronim pl. Gučetić, 1490. O. Luka iz Dubrovačkog primorja. Dubrovnik, 1674. O. Gabrijel s Krka, Košljun, 1762. Br. Pavao Parilo iz Putnikovića, Venecija, 1806. O. Benedik s Raba, Hvar, 1848. Br. Vinko Modrić iz Hrvatskog Primorja, Venecija, 1854. Br. Ante Dumančić sa Hvara, Hvar, […]

12. studenoga

O. Ivan Bre(z)ovac iz Šibenika, 1334. Br. Franjo Stulli, 1484. O. Petar iz Paga, 1518. O. Anselmo iz Lopuda, Mantova, 1646. O. Ivan Krst iz Bergama, 1729. Bonaventura iz Venecije, Venecija, 1771. O. Antun iz Krapnja, 1788. O. Josip iz Korčule, Drač, 1789. O. Ljudevits Raba, Kampor, 1807. O. Jakov Amoroso iz Pirana, Kopar, 1848.

11. studenoga

O. Bonaventura iz Dubrovnika, 1489. Br. Grgur iz Konavala, Dubrovnik, 1660. O. Evanđelist s Pelješca, Dubrovnik, 1728. O. Lovro Cekinić iz Dubrovnika, Dubrovnik, 1752. O. Didak Moresig iz Moresiga, Piran, 1756. Br. Didak Trento iz Godega, Dubrovnik, 1919

10. studenoga

O. Valentin, 1367. O. Dujam, 1365. O. Ivan iz Korčule, 1444. O. Kerubin sa Šipana, 1481. O. Siksto iz Koločepa, Lopud, 1686. O. Bonifacije iz Konavala, Trogir, 1744. O. Toma iz Suhog  Doca, Trogir, 1773. Br. Feliks s Pašmana, Pašman, 1781. O. Konstantin iz Splita, Poljud, 1820.

9. studenoga

O. Monald iz Kopra, Kopar, 1301. Br. Kornelije iz Konavala, 1476. O. Antun Scavello de Cadore, Veruda, 1735. Br. Franjo s Krka, Košljun, 1774. O. Mauricije Gugić iz Blata, Badija, 1946.

Stranica 1 od 35 Sljedeća stranica »