27. listopada 2019.

Danas je 27. listopada 2019., Trideseta nedjelja kroz crkvenu godinu. Mise su danas u Samostanu u 8, 11 i 18 sati i u Komolcu u 9.30 sati.
Blagdani kroz tjedan
28. 10. (ponedjeljak) Sv. Šimun i Juda Tadej ap.
1. 11. (petak) SVI SVETI. Mise su u Samostanu u 8 i 18 sati. Na Matici je misa u 15,30 sati.
2. 11. (subota) Spomen svih vjernika pokojnika. Toga dana pozivamo sve na misu u 11 sati u Samostanu.
Popodne su mise na grobljima u Šumetu sv. Martin u 15 sati. U Knežici i Komolcu u 16 sati.
Bolesnike ćemo pohoditi u petak po običaju.
Vraćamo se na zimsko vrijeme. Večernje mise su u 18 sati
Naša pomoć kumstva za Kongo je posebna akcija.
Iduće nedjelje nemamo misu na Matici jer smo imali misu na Sve Svete.
Utorak poslije večernje mise – klanjanje za duhovan zvanja