Ministranti

Teško da je zamisliv život župe bez ministranata. Naša župa okuplja skupinu 15-ak ministranata koji redovno sudjeluju u liturgijskom životu župe.

MINISTRANTI IMG_7380

Ministranti se sastaju svake subote za vrijeme školske godine u 10 sat.

Ministranti Matej IMG_5928

Ovogodišnji drugi susret ministranata u Dubrovniku vidite ovdje