24. lipnja

O. Rinaldo, Zadar, 1298.
O. Bartolomej iz Dubrovnika, 1610.
Br. Didak iz Kristolja, Kopar, 1729.
O. Petar s Pašmana, Kraj, 1758.
O. Alojzije Spagnoletti iz Stona, Dubrovnik, 1799.
O. Aleksandar Rubini izu Monte Umbrario, Kopar, 1909.