25. lipnja

O. Toma Kučetić,  1445.
O. Danijel iz Konavala, Dubrovnik, 1614.
O. Petar de Godia, 1700.
O. Šimun s Pelješca, 1702.
O. Ivan Kr. s Pelješca, 1769.
O. Sabin sa Zažablje, 1800.
O. Gabrijel Arko iz Ribnice, Buenos Aires, 1995.