16. rujna 2018.

Danas je 16. rujna 2018., Dvadeset i četvrta nedjelja kroz crkvenu godinu. Mise su danas u Samostanu u 8, 11 i 19 sati. Komolcu 9,30 i Dračevu Selu u 18 sati
Blagdani kroz tjedan.
17. 9. (ponedjeljak) Rane Sv. Franje
18. 9. (utorak) Sv. Josip Kupertinski
21. 9. (petak) Sv. Matej Apostol
Iduće nedjelje je misa u Knežici u 9.30, zbog blagdana Kuzme i Damjana
Primamo uplate za djecu u Kongu. Molim Vas da podržite vaša kumstva za ovu godinu
Započela je Nova Školska godina!
Pozivamo vas da s obnovljenim žarom krenemo: vjeronauk, ministranti, pjevači, čitači, Frama, OFS, suradnici, župna vijeća, Bratstva.
Vjeronauk subotom Prvopričesnici upis u 10
Krizmanici 1. razred u 10
2. razred u 11
Djeca u 7. i 8. razredu neka se jave za malu FRAMU. Djeca od 5. do 8. razreda neka se jave u pjevački zbor ili druge aktivnosti.