23. rujna 2018.

Danas je 23. rujna 2018., Dvadeset i peta nedjelja kroz crkvenu godinu. Mise su danas u Samostanu u 8, 11 i 19 sati i Knežici u 9,30sati.
Blagdani kroz tjedan.
26. 9. (srijeda) Sv. Kuzma i Damjana. Misa u Kežici u 18 sati
27. 9. (četvrtak) Sv. Vinko Paulski
29. 9. (subota) Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael, arkađeli

Primamo uplate za djecu u Kongu. Molim Vas da podržite vaša kumstva za ovu godinu
Sjednice: Župnoga Pastoralnoga vijeće –utorak u 20
Župnoga ekonomskog vijeća – srijedu u 20

Pozivamo vas da s obnovljenim žarom krenemo: vjeronauk, ministranti, pjevači, čitači, Frama, OFS, suradnici, župna vijeća, Bratstva.

Posebno pozivamo mlade studente i srednjoškolce i da se uključe u život vjere. Pozivama na predavanja u Frami četvrtkom u 20.30 sati
Djecu 7 i 8 razredu u subotu u 12 sati u Malu Framu