31. ožujka

O. Gabrijel iz Hvara, 1426.

O. Klement iz Površja, 1592.

O. Didak iz Konavala, Konavle, 1642.

O. Franjo s Krapnja, Krapanj, 1762.
Br. Arkanđeo Škrabalo iz Pijavična, Kuna, 1895