Od 1. 7. do 1. 9. – ljetni raspored!

BLAGDANI KROZ TJEDAN
29. 6. (ponedjeljak) Sv. Petar i Pavao. Sv. misa je u Čajkovićima u 9.30. U samostanu u 19 sati. Nema jutarnje mise.
2. 7. (četvrtak) Gospa od Orašca. Mise su ujutro od 6 do 10,30 i popodne u 18 i 19 sati
3. 7. (petak) Sv. Toma, Apostol

Od 1. 7. do 1. 9. – ljetni raspored!

SVETE MISE SU NEDJELJOM U 8 i 19 sati.
RADNIM DANOM U 7 sati.

Župni ured radi od 7.30 – 9 sati Po mogućnosti obratite nam se telefonom ili elektroničkom poštom.