ČAJKOVIĆI SV PETRAR, 29. VI. 2020.

ČAJKOVIĆI SV PETRAR, 29. VI. 2020. Misu u 9,30 sati u crkvi sv. Petra ui Čajkovićima je imao fra Drago Ljevar, župni vikar. Mještani Čajkovića su uredili oko crkve i očistili prilaz crvi poviše mesta lijepo. Sudjelovali su svi koji su mogli doći. DOšli su mogi iz naše župe i posjedini iz grada. Zahvaljujemo čitačima i mistrantima i svima na lijepom pjevanju. Hvala gosp. Ivani Marić za fotografije i Mariji Đurović za video. Svima hvala. Više fotografija ovdje: