BOŽANSKI JERONIM DALMATINAC SVETE RIMSKE CRKVE NASLOVNIK SV. ANASTAZIJE, PREZBITER- KARDINAL I NAJVEĆI UČITELJ SERAFSKOGA REDA MALE BRAĆE ZAŠTITNIK KOD KRISTA U NEBU NJEGOVOJ EMINENCIJI KARDINALU ALDERANO CYBO…

BOŽANSKI JERONIM DALMATINAC SVETE RIMSKE CRKVE… – Župa Velike Gospe Rožat

BOŽANSKI JERONIM DALMATINAC
SVETE RIMSKE CRKVE
NASLOVNIK SV. ANASTAZIJE, PREZBITER- KARDINAL I NAJVEĆI UČITELJ
SERAFSKOGA REDA MALE BRAĆE ZAŠTITNIK KOD KRISTA U NEBU
NJEGOVOJ EMINENCIJI KARDINALU ALDERANO CYBO
ISTOGA REDA NA ZEMLJI KOD VIKARA KRISTOVA ZAŠTITNIK
PREPORUČA SVOJU DALMATINSKU PROVINCIJU
Ovaj prikaz izražen u svetim crtama, kojima se diči siromašna Franjina četa
Preko sto dvadeset apostolskih muževa.


DALMATINSKI MALOBRAĆANI VRSNI SVETOŠĆU
XXIV Starca pred prijestoljem Janjetovim
1. Preblaženi Papa Nikola Četvrti, ranije br. Jeronim Askulanski, Provincijalni ministar u Dalmaciji godine 1272. Poslanik pape Nikole III. Caru Istoka, potom Generalni ministar, kardinal, papa.
2. Bl. Bonagracija, sudrug gornjega, Generalni ministar, 1279., Dalmatinac, kako se navodi u čitanju Brevijara za blagdan sv. Bonaventure.
3. Bl. Flor, ilirski Cvitan, sudrug Sv. Našega oca Franje, počiva na Pašmanu.
4. Oton iz Pule, donosi ga Martyrologium Franciscanum 14. prosinca 1241.
5. Bl. Ivan, Ilirac, 24 lipnja. Dalje nastavite čitati u PDF-u

spader shemata- prijevod.pdf

spader 1 shemata- prijevod.docx