26. kolovoza 2018.

Danas je 26. kolovoza 2018., Dvadeset i prva nedjelja kroz crkvenu godinu.
Blagdani kroz tjedan.
27. 8. (ponedjeljak) Sv. Monika
28. 8. (utorak) Sv. Augustin, biskup i naučitelj
29. 8. (srijeda) Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
Hvala na pomoći Hodočasnicima Marijanskog zavjeta koji su boravili u našoj župi 21. i 22. VIII.
Raspored misa je redovit 8, 11 i 19 sati u Samostanu.

Svaki dan su  mise u 7 i 19 sati u Samostanu.
Iduće nedjelje je misa na Matici u 9.30 sati
Prijava za Biskupijsko hodočašće u Rim od 2.- 8. 12. 2018. Traje samo ovaj tjedan. Cijena za bračni par s kabinom na brodu je 960 Eura.
Primamo uplate za djecu u Kongu.