19. studenoga 2017.

Danas je 19. studenoga, Trideseta i treća nedjelja kroz crkvenu godinu. Danas se ujedno slavi Prvi svjetski dam siromašnih, na koji j e pozvao papa Franjo.
Danas su mise u Samostanu u 8, 11, 18, Knežici 9,30 i Dračevu Selu u 16 sati

Blagdani kroz tjedan
• 21. 11.(utorak) Prikazanja Bl. Djevice Marije
• 22. 11. (srijeda) Sv. Cecilija, zaštitnica glazbe
• 25. 11. (subota) Sveta Kate Aleksandrijska

Iduće nedjelje je Krist Kralj. Sv. Misa je u Komolcu i u 9.30.

Ponedjeljak, 20. 11. u 19 sati: Roditeljski sastanak za roditelje Prvopričesnika. Obvezan dolazak barem jednoga roditelja.