12. studenoga 2017.

Danas je 12. studenoga, Trideseta i druga nedjelja kroz crkvenu godinu. Danas su mise u Samostanu u 8, 11, 18 i Šumetu u 9,30 sati.
Blagdani kroz tjedan
14. 11.(utorak) Sv. Nikola Tavelić, mučenik, prvi hrvatski svetac.
17. 11. (petak) Sv. Elizabeta, zaštitnica Franjevačkog svjetovnoga Reda.
Iduće nedjelje je sv. Misa u Knežici u 9.30 i u Dračevu Selu 16 sati.
Ponedjeljak : sastanak Župnoga Ekonomskoga vijeća u 18. 30.