17. lipnja 2018.

Danas je 17. lipnja 2018. jedanaesta nedjelja kroz crkvenu godinu. Danas su mise u Samostanu u 8, 11, 19 Knežici u 9,30 i Dračevu u 18 sati.
Blagdani kroz tjedan.
21. 6. (četvrtak) Sv. Alojzije Gonzaga
22. 6. (petak ) Sv. Ivan Fišer i Toma Morus, mučenici
Iduće nedjelje misa 9,30 sati u Komolcu.
Napominjemo da u srpnju i kolovozu nema mise na Matici ni po selima. Radnim danom misa je samo u 7 ujutro, nedjeljom u 8 i 20 sati.
Završila je školska a time i vjeronaučna godina.. Danas zaključnom molitvom zahvaljujemo za proteklu godinu.