16. lipnja

O. Juraj, 1288.
Br. Leonard Jurković, Dubrovnik, 1407.
O. Ivan iz Orebića, Dubrovnik 1641.