ZNANSTVENI SKUP O FRA BONIFACIJU PEROVIĆ ZADAR, 9. svibnja 1997.

ZNANSTVENI SKUP O FRA BONIFACIJU PEROVIĆ ZADAR, 9. svibnja 1997. Digatilizirao VHS kazetu Bernard Kotlar Zadar – Arbanasi 2020.