VIII. NKG C 2019,

VIII. NKG C 2019 ROZAT MISE U 8 11 i 18 sati.ppt

ViII NEDJELJA KROZ GODINU C

Prvo čitanje Sir 27,4-7
Nikoga ne hvali prije no što progovori.

Čitanje Knjige Sirahove

Kad se sito trese, mekinje ostaju:
tako i nedostaci čovjekovi izbijaju
u govoru njegovu.
Lončarove posude peć iskušava,
a čovjeka njegov govor.
Obradu voćke očituje njezin plod:
tako i riječi čovjekove otkrivaju
njegove osjećaje.
Nikoga ne hvali prije no što progovori
jer govor je kušnja ljudi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina.

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu
cvatu u dvorima Boga našega.

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Drugo čitanje 1 Kor 15, 54-58
Daje nam pobjedu po Isusu Kristu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:
Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?
Gdje je, smrti, žalac tvoj?
Žalac je smrti grijeh,
snaga je grijeha zakon.
A hvala Bogu koji nam daje pobjedu
po Gospodinu našem Isusu Kristu!
Tako, braćo moja ljubljena,
budite postojani, nepokolebljivi,
i obilujte svagda u djelu Gospodnjem
znajući da trud vaš nije neplodan
u Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Fil 2, 15d.16a
Aleluja! Svijetlite kao svjetlila u svijetu
držeći riječ života. Aleluja!

Evanđelje Lk 6, 39-45
Iz obilja srca usta govore.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: »Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku«, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Tâ svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Tâ iz obilja srca usta mu govore.«