USKRS, 16. travnja 2017.

Danas je USKRS, 16. travnja 2017.
– Mise su u samostanu samo u 8 i 11 sati. Nema mise u 19 sati.
– Šumet i Knežica u 9,30 sati
– Komolac u 11 sati.

Uskrsni ponedjeljak: 17. travnja – Mise su u 8 i 19 sati. Državni neradni dan.

Nastavlja se redoviti raspored vjeronauka i svih pobožnosti u našoj crkvi.

Iduće nedjelje misa u 9.30 je u Knežici i Dračevu Selu u 18 sati

Uzmite novi broj Glasa koncila.