ROŽAT POČETAK VJERONAUČNE GODINE. 15. rujna 2019.

 

ROŽAT POČETAK VJERONAUČNE GODINE. 15. rujna 2019. naši suradnici s fra Jozom Sopta, župnikom organizirali su na misi u 11 blagoslov knjiga, torbi, sv. Pisma, računala i drugih pomagala. Pojedinačno su molili molitvu vjernika: vjeroučenici i roditelji na misi. Hvala Mariji Đurović za fotografije. Više fotografija ovdje