PREDSTAVLJANJE KNJIGE FRA MARIJA ŠIKIĆ: “FRANJO VLAŠIĆ” u Zadru 28. ožujka 2012.

PREDSTAVLJANJE KNJIGE FRA MARIJA ŠIKIĆ: “FRANJO VLAŠIĆ” u Zadru 28. ožujka 2012. U ovom tonskom zapisu čujemo slavitelje mise i predavanje. Misu je sa drugim kkoncelebrantima predslavio fra Jozo Sopta, provincijal. Knjigu “FRANJO VLAŠIĆ” prvi je predstavio sam autor fra Mario Šikić. Fra Andrija Nikić iz Mostara koji je osobno poznavao fra Franju Vlašića. FRA PRELA GJURASHAJ o djelovanju fra frane kao duhovnog voditelja. Završnu riječ je uzeo fra Jozo Sopta. Između predavanja nastupile su klape: KADENA i KAPRIC. Na kraju je nastupio i Marko Brkljača s diplama i klapom KAPRIC. Svima hvala.