Nikola Kuzanski o razumu i vjeri

Nikola Kuzanski o razumu i vjeri
/Nikola Kuzanski bio je njemački kardinal i filozof 1401-1464./
Jednom prekrasnom metaforom Kuzanski je opisao odnos razume i vjere. On je taj odnos usporedio s očima u glavi.
Ako je lijevo oko razum, desno je vjera. Kao što čovjek treba oba oka da dobro vidimo stvari i stvarnost oko sebe i vidjeti sve točno tako moraju lijevo oko razuma i desno oko vjere biti skladni da spoznaju Boga i tajne svijeta.
Prihvaćanje Božje riječi ne treba nikakvu potvrdu razuma ali s druge strane brojna svjedočanstva, mučenici, čudesa daju nam uvid u ispravnost naše vjere. I sumnje su put prama jasnoći.
Koliko god i njegovi savjeti bili korisno ostaje i ona tvrdnja o našoj spoznaji Boga koja se pripisuje Sv. Ambroziju, riječ je ljudskoj nesposobnosti ili svetom neznanju- sacra ignorantia.
Bog beskrajno nadilazi čovjeka.
Ovaj odnos može se primijeniti na druga ljudska područja. U ovoj bori protiv korona virusa nije dovoljna samo tjelesna borba, izolacija nego i duhovan snaga, pouzdanje, predanje… Ako naše crkve budu prazne, ako i ostanemo u kućama još više trebamo živjeti ljubav jedni za druge i za zajedničku sudbinu. U molitvi smo čvrsto zajedno.