MIMOZE U CRKVI U ROŽATU

MIMOZE OD NIKE PAVLOVIĆA U CRKVI U ROŽATU, 9. VELJAČE 2019. Zahvaljujemo Ivanu koji je ubrao mimoze za našu crkvu.

Više fotografija ovdje.