LJETNO računanje vremena

Početak ljetnog računanja vremena na  na 29. ožujka 2020.

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2020. počinje 29. ožujka 2020. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

S početkom ljetnog računanja vremena mijenjaju se i razdoblja dnevnih tarifnih stavova za obračun električne energije. Tako će se od nedjelje, 29. ožujka struja obračunavati prema višoj tarifi u razdoblju od 8 do 22 sata, a prema nižoj tarifi noću, od 22 do 8 sati, podsjećaju iz Hrvatske elektroprivrede.
Prema Uredbi o ljetnom raunanju vremena u 2020. godini, ljetno raunanje vremena zavrava 25. listopada.