LIST “ROŽAT” 10(20) 2017.

Uvod list 20

Ovaj broj našega župnoga lista je 20., dakle jubilarni. Broj nije ni srebreni ni zlatni, ali je nekako okrugao. Sretni smo zbog toga.

Mi smo nastavili tradiciju u ovoj župi koju je započeo pokoji fra Augustin Vlašić 1982. On je u 6 godina izdao 10 brojeva tiskanih u maloj tiraži na šapirografu. Mi smo dogurali do 20 brojeva. Malo je župa koje izdaju svoje listove. Mučan je to posao, iako je danas tehnologija tiskanja  daleko lakša. Svi teško pišemo. Danas više komuniciramo internetom i društvenim mrežama, Facebookom, Viberom i sličnim čudima našega vremena.

Mi još vjerujemo u dobrog starog Gutenberga i papirnate tiskovine. Napisano ostaje. Tko zna što će biti s modrenim zapisima. Možda će ih odnijeti oblak u kome su zapisani.

II.

Kao do sada u listu su stara i nova kronika. Obradili smo  niz povijesnih tema za bolje poznavanje naše prošlosti. One se bave ponajviše našom župom, svim mjestima  i ljudima.

Nova kronika je pregled rada župe u protekloj godini. Kad je pregledamo, vidimo kao na traci događaje. Pobilježili smo i slikom popratili one najvažnije. Svatko može nešto zapaziti.

Posebno su nam drage uspomene sa župnih svečanosti, prve pričesti, Krizme, Sv. Antuna te Velikih blagdana Uskrsa Božiće, Velike Gospe… Ponosni smo na naše mlade. Posebno nam

je draga naša Frama, mladi koji žele biti živa vatra Evanđelja  u hladnome svijetu u kom živimo.

Sveti Franjo Asiški, kako reče naš papa, ima nam i danas puno toga reći. Frama i Franjevački Svjetovni red, koji se također budi u našoj župi, mogu  puno doprinijeti življoj vjeri.

Nadamo se da će njihov rad i primjer privući broje članove naše župe. Članovi Bratstava  su pozvani da svojim aktivnim sudjelovanje u životu župe  pomognu nama svećenicima u pastoralnom radu.

Na našim slavljima su osobito važni naši pjevači i zborovi o čijem radu imamo zapise s fotografijama. I ministranti su dragocjeni pomagači oko oltara. Članovi Župnog pastoralnoga i ekonomskoga vijeća pozvani su doprinijeti životu župe.

Od brojnih karitativnih akcija izdvajamo Kumstvo s djecom u Kongu. Već dugu godinu za redom naša župa školuje preko 50-ero djece u misiji u Kongu, koji vodi naš franjevac fra Ilija Barišić.

III.

Zaključujući ovaj uvodnik napominjemo da smo tiskali jednolisni zidni  kalendar u kome su naznačeni svi značajni datuma  u župi. Donijeli smo i raspored slavlja  te raspored bogoslova obitelji.

Radujući se susretu s Vama prigodom blagoslova obitelji već Vam želimo sretan Božić i blagoslovljenu Novu 2018. godinu.

Zato: uzmi i čitaj- tolle et lege!

Vaši fra Josip i fra Drago