KRIZMA U ROŽATU, 20. V. 2017.

KRIZMA 2017 4KRIZMA U ROŽATU, 20. V. 2017. 17. svibnja 2017. delegat našeg biskupa Mate uzinić bio je don Ivica Pervan, dekan iz Mokošice koji se susreo s našim krizmanicima, roditeljima i kumovima.. Krizmu je Imao don Petar Palić. Imali smo 25 krizmanika u Klaustru našeg samostana u 18 sati. Bilo je svečano lijepo bez kiše koja je poočela padati oko 22 sata.

Više fotografija ovdje.