KNEŽICA SV. KUZMA I DAMJAN, 26. i 27. rujna 2020.

KNEŽICA SV. KUZMA I DAMJAN, 26. i 27. rujna 2020. Imali smo misu na sam dan sv. Kuzme i Damjana i u nedjelju, 27. rujna 2020. u 9,30 sati. Sudjelovali su po običajuu bratsta sa svojim barjacima iz Šumeta, Komolca, Velike Gospe Rožat, Dračeva Sela i domaćini iz Knežice. Mještani su okitili lijepoo crkvu. Pjevao je župni zbor. Ove godine nismo imali procesiju. Sve su poslije mise po običaju počastili. Hvala našim suradnicama Mariji i Aniti za fotografije. Svima hvala.

Više fotografija ovdje.