DUHOVNE VJEŽBE U DUBROVNIKU od 5. do 9. listopada 2020.

Molitva prije nagovora
Posjetili smo Lopud, 8. X. 2020.

DUHOVNE VJEŽBE U DUBROVNIKU od 5. do 9. listopada 2020. Ima nas četrnaest. Trojica Papa Ivan Pavao II., Benedikt XVI. i Papa Franjo o sv. Franji. Poruka danas za nas.
Prva dva dana predavanja je imao fra Vito Smoljan. U srijedu 7. listopada 2020. došao je p. Vinko Maslać i nastavio sa započetom temom.
8. listopada poslije ručka smo išli autima do mjesta Brsečina nasuprot Lopudu na koji smo prešli s brzim brodom na Lopud da vidimo novo obnovljrni Franjevački samostan i crkvu. Fra Jozo Sopta nas je proveo i pokazao ljepote samostana i crkve. Obnovu crkve vodio je fra Jozo Sopta. Otvor i blagoslov crkve bio je 8. rujna 2020. Imamo video koji smoo snimili prigodom ovog posjeta.
Posebno hvala fra Jozii koji nas je lijepo proveo i pokazao nam ljepote Franjevačkokg samostana i crkve Gospe od Špilice.

Više foitografija ovdje