ČAJKOVIĆI SV. PETAR, 29. VI. 2019.

ČAJKOVIĆI SV. PETAR, 29. VI. 2019. Misno slavlje je bilo u 9,30 sati. Malobrojne obitelji svake godi urede put do crkve sv. Petra koja se nalazi na brdu poviše mjesta. Do crkve vode stare kamene skaline. Crkva je jedina u župi ne uređena i vapije za tenmeljitom obnovom. Sv. Petar u Čajkovićima u župi Rožat .Građena je u 16/17. stoljeću u baroknom stilu. Ima jednu lađu. (Tako je zabilježio fra Jozo Sopta u članku objavljen na našoj stranici). Sami mještani se brinu o crkvi. Misno slavlje i propovijed imao je fra Drago Ljevar, župni vikar. Pjevali su sami župljani jako lijepo. Vidite na fotografijama da su ispunili prostor crkve i mnogi su ostali vani. Čestitamo svetkovinu sv. Petra. Zahvaljujemo Renatu i Aniti za fotografije.

Više fotografija ovdje.

Evo kako je to bilo 2015.