Božićni koncert ZBORA LIBERTAS u Rožatu, 6. I. 2018.

Rožat, 6. I. 2018. ZBOR LIBERTAS pjevao je na večernjoj misi koju je predslavio fra Jozo Sopta, župnik. Poslije mise su imali koncert.

Više fotografija ovdje.