80 GODINA GLAZBE KOMOLAC, BOŽIĆNI KONCERT U ROŽATU

Glazba Komolac ove godine obilježila je 80 godina od osnutka i djelovanja. Tu vrijednu obljetnicu obilježili su tradicionalnim božićnim koncertom koji je bio u našoj crkvi u Franjevačkom samostanu u Rožatu, 30. prosinca 2017. u 19 sati. U 18 sati je svetu misu izmao fra Jozo Sopta za   sve umrle članove KUD-a Komolac, koji su tijekom svog života svirali u Glazbi. Gosti Glazbe Komolac bili su klapa Poklisari, a na programu su bile  tradicionalne hrvatske i inozemne božićne skladbe. Također tim povodom u klaustru našega samostana  postavljena je izložba starih fotografija Rijeke dubrovačke. Bila je puna crkva nazočnoga mnoštva. Zahvaljujemo gosp. Zvonimiru Pandža i drugim suradnicima za fotografije

Više fotografija ovdje.

Na HR Dubrovnik možete poslušati emisiju o Glazbi Komolac ovdje