7. prosinca

O. Nikola iz Skadra, 1400.
O. Bonaventura de Jaguro, 1499.
O. Hijacint Tvrtković, Dubrovnik, 1694.
O. Ivan Krstitelj s Raba, Veruda, 1730.
O. Hijacint iz Pirana, Piran, 1780.
O. Bonagracija de Stalio iz Starog grada, Hvar, 1784., 1784.
Br. Egidije Mateus iz Dubrovnika, Dubrovnik, 1785.
O. Bernardin Antun s Krka, Košljun, 1790.
O. Celestin Fučić iz Malog Lošinja, Orebić, 1960.
O. Blaž Štefanić iz Baške Drage, Buenos Aires, 1976.