5. prosinca

O. Nikola Krbavski, biskup Krbave, 1418.
O. Matej Modruški, p.1448.
O. Justin iz Konavala, 1499.
Br. Josip Rijeka, 1745.
Br. Lucid iz Trogira, Kotor, 1825.
Br. Julijan Viskovićiz Vrućice, Dubrovnik, 1880.