30. lipnja 2019.

Danas je 30. lipnja 2019., Trinaesta nedjelja kroz Godinu. Mise su u samostanu u 8, 11 i 19 sati.
BLAGDANI KROZ TJEDAN
2. 7. (utorak) Gospa od Orašca
3.7. (srijeda) Sv. Toma, ap.
5.7. (petak) Sv. Ćiril i Metod.
Ljetni raspored:
Radnim danom su mise svaki dan samo u 7 sati ujutro.
Mise nedjeljom su u srpnju i kolovozu u samostanu u 8 i 20 sati.
Župni ured radi od 7-9 sati.