ČIŠĆENJE KLAUSTRA 10. i 12. VI. 2017.

klaustar 2ČIŠĆENJE KLAUSTRA 10. i 12. VI. 2017. Zahvaljujući pomoći gosp. Anta Pavlović vodenim kompresorom (mini vaš) očistili smo cijeli klaustar od crne naslage koja se uhvatila na kamenu klaustra. Sada sve bilista uu bijeloj boji. Potrebno je sada srne površine očistiti pjeskarenjem.

Više fotografija ovdje.