24. rujna 2017.

Danas je 24. rujna, Dvadeset peta nedjelja kroz crkvenu godinu.
Danas su mise u Samostanu u 8, 11 i 19 sati te u
Knežici u 9,30 sati.
Blagdani kroz tjedan
26. 9.(utorak) Sv. Kuzma i Damjan. Misa je u Knežici u 18 sati.
27. 9.(srijeda) Sv. Vinko Paulski
29. 9. (petak) Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael
30. 9. (subota Sv. Jeronim zaštitnik Dalmacije i naše Franjevačke provincije.
Iduće nedjelje je misa u 9.30 u Matici


PRIDVORJE IMG_8627Jučer i danas su naši Mladi u zajednici FRAME u Samostanu u Pridvorju na svom godišnjem susretu obnove i molitve i zajedništva. Pošlo je 20 mladih.
Kongo – Kumstva. Primamo uplate.