21. vljače 2021.

Snimka mise u 11 sati
Misa u 18 sati

Danas je 21.veljače, Prva korizmena nedjelja. Danas su Mise u samostanu u 8, 11 i 18 sati i u Knežici u 9,30 sati.

Pobožnost Križnoga puta je u 17.30.

BLAGDANI KROZ TJEDAN

22. 2. (ponedjeljak) Katedra Sv. Petra.

Ovaj tjedan nazivamo Kvatreni tjedan, posvećen pokori i obraćenju.

Petkom i nedjeljom je pobožnost Križnoga puta u 17.30 sati.

Iduće nedjelje je sv. Misa u Komolcu u 9.30 sati.

U ponedjeljak u 18.30 je sjednica ekonomskoga vijeća naše župe. Molimo vijećnike da obvezno dođu.

Nabavite novi broj našega Župnoga lista i Kalendar naše župe za 2021. Molimo vas da poduprete izdavanja lista.