21. travnja 2019.

Danas je 21. travnja 2019., Danas je Uskrs. – Mise su u samostanu samo u 8 i 11 sati. Nema mise u 19 sati.
– Šumet i Knežica u 9,30 sati
– Komolac u 11 sati.
Uskrsni ponedjeljak: Mise su u 8 i 19.
BLAGDANI KROZ TJEDAN
U utorak je Sv Đuro Juraj. Misa u Knežici u 17 sati.
U utorak je šesti utorak pobožnosti od Trinaest utoraka u čast sv. Antuna.
Iduće nedjelje su mise u Samostanu u 8, 11 i 19 sati te u Dračevu Selu u 17 sati.