2. lipnja 2019.

Danas je 2. lipnja 2019., Sedma nedjelja Uskrsa. Mise su u samostanu u 8, 11 i 19 sati, u Matici 9.30.
BLAGDANI KROZ TJEDAN
4. 6. (ponedjeljak) Sv. Karlo Lwanga i drugovi, mučenici.
5.6. (srijeda) Sv. Bionifacije, biskup i mučenik
U utorak je 12. utorak pobožnosti od Trinaest utoraka u čast sv. Antuna.
Iduće nedjelje je misa u Komolcu u 9.30. Slavimo svetkovinu Duhova.
U utorak je klanjanje za duhovna zvanja.