18. travnja

O. Donat s Pelješca, Pridvorje, 1572.
O. Ivan Vincent iz Zadra, Zadar, 1716.Venecija, 1723.
O. Antonin Marija iz Venecije, Veruda, 1723.
O. Matej (Bartol) Kršinić s Korčule, Badija, 1780.