18. listopada 2020.

RIMSKI NOVAC I. st.

Danas je 18. listopada, Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu. Danas su mise u Samostanu u 8, 11, 19 te Knežici u 9,30 i Dračevu Selu u 17 sati BLAGDANI KROZ TJEDAN19. 10. (ponedjeljak) SV. Petar Alkantarski, franjevac

22. 10. (četvrtak) Sv. Ivan Pavo II.

23. 10 (petak) Sv. Ivan Kapistran,, franjevac, vođa obrane od Turaka

U utorak 20. 10. u 19 sati je susret s misionarom fra Ilijom Barišićem. Molimo sve, osobito kumove, da dođete na ovaj susret. On će govoriti o značenju misija i našoj potpori misijskom radu.

Iduće nedjelje je misa u Komolcu u 9.30 sati.

Od 25. 10. prelazimo na zimsko vrijeme. Večernje mise su u 18 sati.

U utorak je klanjanje za duhovna zvanja. U tijeku je Listopadska pobožnost. Molimo krunicu u 18,30 sati

Više fotografija ovdje.

MISA U 11 SATI: PLODOVI ZEMLJE, DAN KRUHA I MISIJSKA NEDJELJA
Misa u 19 sati