17. rujna 2023.

Župne obavijesti 2023. ROŽAT

24. NEDJELJA KROZ GODINU 17. 09. 2023.

U ovom tjednu slavimo: Ponedjeljak: Sv. Josip Kupertinski, prezbiter

Srijeda: Sv. Andrija Kim i drugovi, mučenici

Četvrtak: SV. MATEJ, apostol i evanđelist

Subota: Liturgija kvatri, molitva za svećenička i redovnička zvanja

Raspored župne kateheze i susreta je sljedeći:

Ponedjeljak u 20:30 FRAMA

Utorak u 20:30 krizmanici i četvrtak u 20:30 pripravnici za krizmu

Srijeda u 20 sati molitvena zajednicaSubota u 10 sati prvopričesnici i 11 sati dječji zbor Subota u 11 sati stariji ministranti i u 17 sati mlađi ministranti Subota poslije podne: Katolička liga od sredine listopada

U utorak nakon večernje mise imamo klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Srijedom u 20 sati organiziramo molitvenu zajednicu posvećenu molitvi krunice i aktivnijem duhovnom životu. Tko želi neka navrati. Kroz ovaj tjedan smo za elektrifikaciju zvona primili pomoć od 1.840 eura. Hvala vjernicima na pomoći. Za sada zvonimo ručno.

Iduće nedjelje mise su u našoj crkvi u 8, 11 i 19 sati. Misa u Knežici je u 9:30 i u Dračevu selu u 17 sati.

Od tiska imamo novi broj Glas Koncila, MAK – Mali Koncil za djecu i župni listić.