16. lipnja 2019.

Danas je 16. lipnja 2019., SVETKOVINA Presvetoga Trojstva. Mise su u samostanu u 8, 11 i 19 sati, u Šumetu 9.30. i Dračevu selu u 18.
BLAGDANI KROZ TJEDAN
20. 6. (četvrtak) Svetkovina Tjelova. Sv. Mise su u samostanu u 8 i 19. Na Matici je misa u 10 sati.
21.6. (četvrtak) Sv. Alojzije Gonzaga
U utorak poslije mise je klanjanje za duhovna zvanja
Iduće nedjelje je misa u Knežici u 9.30.