14. veljače

O. Jakov Nalješković, Dubrovnik, 1447.
O. Stjepan s Pelješca, 1699.
Br. Paško iz Slanoga, Dubrovnik, 1734.
Br. Ilija iz Konavala, Dubrovnik, 1738.
O. Antun Marija iz Šišana, Šišan, 1768.
O. Jeronim iz Pirana,Piran, 1773.
O. Ivan Sabalić iz Paga,  Zadar, 1862.
O. Zef – Josip Jankaj iz Livara kod Bara, Tuzi,1999.