14. kolovoza

O. Dominik iz Trogira, 1379.
O. Ljudevit Pl. Gučetić, 1497.
O. Valentin iz Zatona, Dubeovnik, 1680.
Br. Andrija iz iz Pirana, 1758.
Br. Bartolomej iz Ladeste, 1839.
O. Berislav Ostojić, Buenos Aires, 2015.