12. travnja

O. Danijel, Dubrovnik, 1306.
O. Antun Bogdanović, 1434.
O. Nikola Čipolić, Dubrovnik, 1542.
Br. Franjo Marija iz Forolivija, Ugljan, 1726.
O. Nikola iz Pirana, Arsatto/ Padova, 1762.
O. Joakim Stulli, Dubrovnik, 1817.